Úvod | Charakteristika | MEC | MEC C | MEC EX | Ceník 2012 - NOVÉ| Ceník GHIBLI | Ceník W-WR-WD |

 

MEC C

Řada MEC C obsahuje  modely 35, 57 a 85 základní řady MEC bez přepínatelného typu 20-30 DP. Generátory jsou vybaveny výkonnějšími odstředivými konvenčními ventilátory a svou konstrukcí přizpůsobeny k napojení na vzduchotechnické rozvody tepla. Musí být umístěny buď uvnitř haly, která má být vytápěna, nebo ve vyhrazených místnostech, tzv. tepelných centrálách. Příslušenství je shodné jako u řady MEC.




Generátor umístěn uvnitř místnosti. Výstup vzduchu do vzduchovodu předřazenou antivibrační vložkou. Odtah spalin a přívod spal. vzduchu nezakresleny. Přívod vzduchu pouze z vnitřního prostředí (100% cirkulace).

Instalace je provedena s následujícím příslušenstvím:

antivibrační vložka vzduch. vstupu
nástěnné ocelové nosníky

MEC 25 C
MEC 35 C, boční pohled



Příklad využití spojovacího nástavce s napojením na děrovanou trubici polyethylenového vzduchovodu.

K instalaci byly použity:

spojovací výstupní nástavec s kruhovou přírubou k připojení polyethylenového perforovaného vzduchovodu
polyethylenový vzduchovod Ø 400 mm délky 25 m
nástěnné ocelové nosníky
MEC 25 C
MEC 35 C, boční pohled




Instalace uvnitř tepelné centrály*.
Výstup vzduchu z generátoru přes antivibrační vložku, odlehčovací spojku s expanzní klapkou**, protipožární hradítko REI 120, výstupní mřížku s dvojitým uspořádáním nastavitelných lamel, vstup směšovací komorou s nastavitelným poměrem vnitřní/vnější vzduch.

Instalace je provedena s následujícím příslušenstvím:

antivibrační vložka pro připojení vzduchotechnických rozvodů
odlehčovací spojka s expanzní klapkou
spojovací díl přívodu vzduchu
protipožární hradítko REI 120
výstupní mřížka s dvojitým uspořádáním stavitelných lamel
Typ C52
Instalace MEC 35 - pohled shora

* Při montáži MEC C v tepelné centrále naznačeným způsobem nelze použít standardní ocelové nástěnné nosníky
** odlehčovací spojka s expanzní klapkou "B", je dodávána také v provedení klapky z boční strany - viz čárkovaný obrys. Slouží k odlehčení tlaku při mžikovém zásahu hradítka REI120


Příslušenství

souprava vodorovného odtahu spalin obsahuje: odtahovou trubici
(Ø 80 MEC 35 C - Ø 100 MEC 57 C a 85 C) délky 100 cm, upevňovací objímku s těsněním, vnější protivětrnou koncovku

souprava přívodu spalovacího vzduchu obsahuje: trubici prům. 140 mm délky 40 cm s protivětrnou koncovkou, ohebnou trubici prům. 140 mm délky 3 m, 2 stahovací pásky, nástavec pro připojení přívodní trubice

souprava odtahu spalin přes střechu obsahuje: trubici odtahu spalin
(Ø 80 MEC 35 C - Ø 100 MEC 57 C a 85 C) délky 100 cm, upevňovací objímku s těsněním, vnější protivětrnou koncovku, střešní plastovou průchodku, upevňovací objímky a těsnění

trubice a kolena s příslušnými svorkami a těsněními k případnému prodloužení odtahu spalin

(Ø 80 MEC 35 C - Ø 100 MEC 57 C a 85 C)

tlumící vložka vzduchovodu

komora s expanzní klapkou - doplněk výstupní přerušovací protipožární komory REI 120 při montáži v tepelné centrále

přídavná mřížka výstupu teplého vzduchu s dvojitými žaluziemi

příruba vzduchovodu

polyethylenová perforovaná trubice vzduchovodu
Ø. 400 mm, l = 25 m

kruhový připojovací nástavec k připojení perforované polyethylenové trubice vzduchovodu

nástěnné upevňovací konzoly

příruba pro připojení odtahu spalin

svrchní střešní těsnící krytka

protipožární přerušovací komora REI 120